Numer wpisu
33/E/2006
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-09-22
Wykonawca
Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy obiektu Makro Cash nad Carry przy ul. Żorskiej 60
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16