Numer wpisu
3/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-05-08
Wykonawca
Niepubliczny Specjalistyczny Chirurgiczno-Stomatologiczny ZOZ A.S. DENTAL, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09