Numer wpisu
5/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-06-21
Wykonawca
Apteka "Pod Lwem" mgr farm. Ryszard Rezner, ul. Sobieskiego 4, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy aptek: ul. Sobieskiego 4, ul. Sobieskiego 11, Plac Wolności 15, ul. Korfantego 6
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09