Numer wpisu
6/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-06-02
Wykonawca
P.P.H.U. "EKO-MIX" Spurek Konstanty Andrzej, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09