Numer wpisu
7/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-06-22
Wykonawca
Niepubliczny Zakład Stomatologiczny S.C. Beata i Leszek Gorywoda, ul. Chwałowicka 106, 44-206
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09