Numer wpisu
8/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-07-24
Wykonawca
NZOZ Gastromed, ul. Wysoka 25, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy parceli przy ul. Sląskiej 1
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09