Numer wpisu
11/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-06-01
Wykonawca
Budimex-Dromex S.A., ul. Stawki 40, 01-140 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy przebudowy DK nr 78
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09