Numer wpisu
13/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-08-17
Wykonawca
"Farmapol" Sp. z o.o., ul. Wysłouchów 49, 30-611 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy apteki przy ul. Kotucza 100
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09