Numer wpisu
14/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-08-04
Wykonawca
TESCO /POLSKA/ Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy obiektu Tesco przy ul. Budowlanych
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09