Numer wpisu
15/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-08-28
Wykonawca
BRE Bank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy placówek przy ul. Rudzkiej 3 i Plac Wolności 10
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09