Numer wpisu
20/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-12-21
Wykonawca
Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Centrum Handlowego przy ul. Gliwickiej 45
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16