Numer wpisu
21/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-12-27
Wykonawca
BRE Bank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy mKiosku (mBank) przy ul. Gliwickiej 45
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16