Numer wpisu
29/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-01-15
Wykonawca
BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Oczyszczalni Ścieków "Boguszowice"
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-17