Numer wpisu
27/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-02-02
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju, ul. Wrocławska 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Zakładu Cieplnego w Rybniku przy ul. Winklera 5
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-17