Numer wpisu
26/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-02-12
Wykonawca
RYBNIK PLAZA Sp. z o.o., ul. Belgijska 11/2, 02-511 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Centrum "Rybnik Plaza" przy ul. Raciborskiej 16
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-17