Numer wpisu
25/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-02-15
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej "prefrow" Sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 44-201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Zakładu produkcyjnego "Niewiadom" przy ul. Semana 14
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-17