Numer wpisu
24/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-03-16
Wykonawca
Hydrobudowa Śląsk S.A., ul. Józefa Wolnego 4, 40-857 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy budowy kanalizacji w Buzowicach
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-17