Numer wpisu
22/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-03-27
Wykonawca
SFW Warwas, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dot. Rozbiórki budynku byłej KWK Rymer
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-17