Numer wpisu
30/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-03-22
Wykonawca
Europharma, ul. Nygi 3/12, 41-400 Mysłowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy apteki przy ul. Lompy 10
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19