Numer wpisu
31/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-05-31
Wykonawca
dr Zdrowie S.A., ul. Agrarna 9a, 04-269 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy apteki w CH Plaza w Rybniku przy ul. Raciborskiej 16
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19