Numer wpisu
35/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-05-07
Wykonawca
"BUDO-ZBYT" Sp. z o.o., ul. Wierzbowa, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Zakładu przy ul. Podmiejskiej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08