Numer wpisu
39/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-06-18
Wykonawca
Justyna Wilk (pełnomocnik Praktiker Polska Sp. z o.o.), Metro Group Asset Management Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy obiektu Praktiker przy ul. Żorskiej 16
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08