Numer wpisu
40/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-06-22
Wykonawca
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny Katowice, ul. Francuska 10a, 40-015 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy placówki w Rybniku przy ul. Klasztornej 3
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-09