Numer wpisu
41/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-07-12
Wykonawca
McDonald's Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy restauracji przy ul. Rynek 9
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-09