Numer wpisu
42/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-07-10
Wykonawca
ConocoPhillips Poland Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy stacji paliw JET przy ul. Wodzisławskiej i przy ul. Żorskiej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-09