Numer wpisu
43/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-07-23
Wykonawca
Focus Park Rybnik Bis Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
DotyczyCentrum Handlowo-Usługowo-Rekreacyjnego FOCUS PARK RYBNIK
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-09