Numer wpisu
44/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-08-10
Wykonawca
Alma Market S.A., ul. Pilotów 6, 30-964 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy stoiska na terenie Focus Park w Rybniku przy ul. Chrobrego 1
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-09