Numer wpisu
47/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-09-21
Wykonawca
EURO-APTEKA Sp. z o.o., ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy apteki w Focus Park w Rybniku przy ul. Chrobrego 1
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-09