Numer wpisu
49/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-10-29
Wykonawca
Bogumiła Babczyńska-Kubek, ul. Basztowa 32, 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy gabinetu stomatologicznego
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28