Numer wpisu
51/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-10-30
Wykonawca
"WODROL" S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy odpadów powstających przy budowie kanalizacji
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-28