Numer wpisu
56/E/2007
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-12-06
Wykonawca
P.U.H. MERSPLAST S.C., ul. Boczna 4, 44-321 Marklowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy dz. nr 3069/180 przy ul. Rymera 4
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12