Numer wpisu
1/E/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2007-12-20
Wykonawca
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy marketu Biedronka przy ul. 3 Maja
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-03-31