Numer wpisu
2/E/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-02-01
Wykonawca
"BEST-EKO" Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy oczyszczalni ścieków "Boguszowice"
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-03-31