Numer wpisu
3/E/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-02-25
Wykonawca
NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej "Sanus", ul. Komisji Edukacji Narodowej 27, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-03-31