Numer wpisu
4/E/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-03-20
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REN-ROB, ul. Pułaskiego 7/319, 42-300 Myszków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Poprawiona Informacja dotycząca rozbiórki na terenie szybu 4 KWK "Jankowice"
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31