Numer wpisu
6/E/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-05-09
Wykonawca
ARAN mgr inż. Piotr Rusin, ul. Partyzantów 63, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31