Numer wpisu
17/E/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-09-17
Wykonawca
Stanisława Pacut-Met, Pełnomocnik Statoil Pland Sp. z o.o.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy stacji paliw "1-2-3" przy ul. 3 Maja
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-24