Numer wpisu
18/E/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-09-01
Wykonawca
UNIKUS S.C., Kuś Zbigniew, Kuś Grzegorz, ul. Św. Józefa, 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Automyjnia przy ul. Św. Józefa
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-24