Numer wpisu
20/E/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-10-07
Wykonawca
Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Zbigniew Łyko, ul. Byłych Więźniów Politycznych 3, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-24