Numer wpisu
21/E/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-10-27
Wykonawca
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Leszek Oleś, ul. Jankowicka 18, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-24