Numer wpisu
2/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
Data sporządzenia dokumentu
2008-11-26
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLMET, ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Czasowe magazynowanie na dz. nr 1439/2 i 1441/4 przy ul. Podmiejskiej
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09