Numer wpisu
7/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2008-12-15
Wykonawca
ALDI Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy sklepu ALDI w Rybniku przy ul. 1 Maja 106
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-03