Numer wpisu
4/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-02-02
Wykonawca
BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy oczyszczalni ścieków "Boguszowice"
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-04