Numer wpisu
11/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-03-10
Wykonawca
EURO-net Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy sklepu RTV EURO AGD przy ul. Gliiwckiej 45
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-25