Numer wpisu
11/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-03-10
Wykonawca
EURO-net Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy sklepu RTV EURO AGD przy ul. Gliiwckiej 45
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2009-03-25