Numer wpisu
16/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-03-27
Wykonawca
GABINET KOSMETYCZNY Dorota Kupczak, ul. Raciborska 32, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-01