Numer wpisu
17/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-04-03
Wykonawca
Apotheca Pacis Kasza S.J., ul. Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Nowa Informacja po wniesieniu sprzeciwu do poprzedniej
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-06