Numer wpisu
19/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-03-31
Wykonawca
LUKOIL POLSKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy stacji paliw LUKOIL 43 przy ul. Wodzisławskiej 181
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-08