Numer wpisu
20/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-04-01
Wykonawca
Niepubliczny Zaklad Położniczo-Ginekologiczny Ireneusz Grochowicz "Big", ul. Hibnera 60, 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-08