Numer wpisu
22/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-04-23
Wykonawca
"HYDROINSTAL" Sp. z o.o., ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy odpadów powstałych w wyniku awarii
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-23