Numer wpisu
24/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-04-27
Wykonawca
LUKOIL Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy stacji paliw w Rybniku przy ul. Żorskiej 60
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-04